Zoek in 186 vacatures voor Controllers

Werken als controller

Control is het vakgebied van mensen die binnen een organisatie verantwoordelijk zijn voor het verzamelen, ordenen, analyseren en rapporteren van (financiële) informatie.

Binnen dit vakgebied houdt de controller zich bezig met:

  • toezicht houden op en soms leiding geven aan de financiële administratie, of een financiële of bedrijfseconomische afdeling;
  • financiële informatie en adviezen aan directie en management en bereidt met hen het financiële beleid voor;
  • zorgdragen voor de planning & control cyclus, periodieke financiële rapportages, investeringsanalyse, interne kostenverrekeningen, balansen, winst-en-verliesrekeningen, begrotingen/budgettering de jaarrekening en meerjarenplanningen;
  • ontwerpen, verbeteren en beheren van management informatiesystemen, administratieve systemen, werkwijzen en procedures;
  • bewaken de financiële positie en resultaten van het bedrijf.

Wat is een Controller?

In het kort is de controller het financiële geweten van een organisatie, die toeziet op de efficiëntie en de effectiviteit van de ondernomen activiteiten, die en inhoud en betekenis kan geven aan de cijfers. Het werkgebied van de controller is echter niet beperkt tot strikt financiële aspecten. Hij houdt zich bijvoorbeeld ook bezig met bredere systemen voor het meten en evalueren van prestaties, zoals de balanced scorecard. Hierin spelen ook klantenservice, levertijd en kwaliteit een rol. Een moderne controller is derhalve een generalist.

De functie van controller is sterk in opmars. Waar de (internationale) concurrentie heviger wordt en vernieuwingen op het gebied van productie- en informatiesystemen elkaar in snel tempo opvolgen, is een slagvaardig en wendbaar ondernemingsbeleid meer dan ooit nodig. Het management heeft behoefte aan generalisten met geïntegreerde kennis op financieel-economisch en informatieverzorgend terrein, aan mensen die aan cijfers inhoud en betekenis kunnen geven.

Een controller kan lid zijn van een management team of als staffunctionaris zijn opgenomen in een stafafdeling. Hij kan ook zelf manager zijn, bijvoorbeeld van een afdeling “Accounting en Control”.

Welke soorten controller zijn er?

Er zijn verschillende soorten controllers, die elk een eigen expertisegebied hebben:

  • De concerncontroller is verantwoordelijk voor de financieel-economische planningsinformatie van de organisatie. Hij valt doorgaans onder de algemeen directeur. In de praktijk worden de volgende hoofdzaken geleverd: planning- en controlcyclus van de gehele organisatie, financieel-economische verslaglegging, rentabiliteitsberekeningen, omzetoverzichten en planningsinformatie.
  • De unitcontroller is verantwoordelijk voor de financieel-economische planningsinformatie van een bedrijfsonderdeel. Hij valt doorgaans onder de directeur van het bedrijfsonderdeel. In de praktijk worden de volgende hoofdzaken geleverd: planning- en controlcyclus van een kleine organisatie, financieel-economische verslaglegging, rentabiliteitsberekeningen, omzetoverzichten en planningsinformatie.
  • De riskcontroller is verantwoordelijk voor het risicomanagement van een organisatie en valt doorgaans onder de controller. De riskcontroller meet, signaleert, analyseert, rapporteert en adviseert over risico’s binnen bedrijfsprocessen. Ook ontwerpt en onderhoudt hij processen en procedures ter beheersing van genoemde risico’s en implementeert deze risicobeheersingmaatregelen in de bedrijfsprocessen en –systemen van de organisatie.
  • De productcontroller is verantwoordelijk voor de financieel-economische planningsinformatie van een bepaald product. Hij valt doorgaans onder de productmanager. In de praktijk worden de volgende hoofdzaken geleverd: planning- en controlcyclus van het product, financieel-economische verslaglegging, rentabiliteitsberekeningen, omzetoverzichten en planningsinformatie.
  • De adviseur control is doorgaans een controller die, zelfstandig of in teamverband, als sparring partner voor het management van een organisatie fungeert en hen ondersteuning en advies op het gebied van planning & control biedt.

Vakinformatie voor Controllers

ExpertBibliotheekExpertbibliotheek

Publicaties met kennis en expertise in de financiële sector
Geen kosten, direct te lezen zonder in te loggen (initiatief van CareerGuide)

www.expertbibliotheek.nl


ExpertTubeExpertTube

Video's over kennis en expertise in de financiële sector
Geen kosten, direct te zien zonder in te loggen (initiatief van CareerGuide)

www.experttube.nl