»
»

Zoek in 186 vacatures voor Controllers

Adjunct directeur Bestuursbureau APF Stap - Via Groen van Solinge & Partners

Locatie: Groningen

Voor APF Stap zoeken wij een adjunct-directeur die zorg draagt voor een optimaal functionerend bestuursbureau en voor effectief en efficiënt lopende processen binnen Stap en tussen Stap en de uitbestedingspartners.

Functie omschrijving
Voor APF Stap zoeken wij een adjunct-directeur die zorg draagt voor een optimaal functionerend bestuursbureau en voor effectief en efficiënt lopende processen binnen Stap en tussen Stap en de uitbestedingspartners. De functie wordt primair uitgevoerd vanuit de Stap locatie Groningen, waar de kandidaat gemiddeld drie dagen in de week aanwezig is.

De adjunct-directeur is een volwaardige gesprekspartner voor het bestuur en alle andere fondsorganen, de uitbestedingspartijen en de toezichthouders. Hij of zij is een coachende leidinggevende die er in slaagt een al krachtig team verder te ontwikkelen en die daarnaast ook leiding kan geven aan uitbestede processen. De juiste kandidaat is de spil in het web “Stap” die weet wat er nodig is voor goed stakeholdermanagement. Organiseren, initiëren, leiding geven, delegeren, teamontwikkeling zijn een tweede natuur. Heeft niet alleen belangstelling voor mensen en het ontwikkelen van constructieve werkrelaties, maar ook voor processen, de vertaling van beleid en besluiten naar implementatie en uitvoering, voor het interne proces, risicobeheersing, cijfers en relevante wet- en regelgeving. De adjunct-directeur functioneert uiteraard zelfstandig en autonoom en combineert dit met een goed gevoel voor de verhouding tot het bestuur en andere fondsorganen. Hij of zij voelt goed wanneer het bestuur betrokken dient te worden.
De adjunct-directeur werkt intensief samen met de directeur en voelt zich prettig in een klein team, waardeert de voordelen van een kleine organisatie en accepteert ook de nadelen van een kleine organisatie. De juiste kandidaat is een zelfstarter, die verantwoordelijkheden en taken pro-actief benadert.

De adjunct-directeur rapporteert aan de directeur bestuursbureau en is de directe leidinggevende van de medewerkers binnen het bestuursbureau. Voor het eigen aandachtsgebied is er tevens een directe lijn met het bestuur.
De adjunct-directeur is verantwoordelijk voor:

 • de dagelijkse operatie binnen Stap, met uitzondering van de klantprocessen;
 • het stakeholdermanagement van Stap.

Tot de taken van de adjunct-directeur behoren:

 • het plannen en voorbereiden van de strategische cyclus en het zorgdragen voor de implementatie van de interne aspecten;
 • het aansturen van en leidinggeven aan de medewerkers van het bestuursbureau;
 • het opstellen van en uitvoering geven aan het HR beleid van Stap;
 • het zorgdragen voor een soepel en adequaat verloop van de governance-processen binnen Stap;
 • het zorgdragen voor een adequaat risicomanagement;
 • het bijwonen van vergaderingen van bestuur, commissies en RvT;
 • het opstellen van het exploitatiebudget;
 • het zorgdragen voor een adequate rapportage aan de toezichthouders;
 • het zorgdragen voor adequaat stakeholdermanagement;
 • hetzorgdragen voor een adequaat uitbestedings- en inkoop beleid;
 • contracting van de uitbestedingsrelaties, inclusief strategisch overleg met de primaire uitbestedingspartners;
 • inkoop (van leasecontracten tot verzekeringen);
 • het monitoren en doen van verbetervoorstellen met betrekking tot de inrichting van Stap, het besturingsmodel en de AO/IC in relatie tot de groei van Stap en de ontwikkeling van de markt;
 • het initiëren van verbeteringen met betrekking tot de effectiviteit en de efficiency van de processen.

Functie eisen
De adjunct-directeur voldoet minimaal aan de volgende functie-eisen:

 • WO-geschoold, bij voorkeur een opleiding bedrijfskunde of andere management gerelateerde studierichtingen;
 • beschikt aantoonbaar over kennis op het gebied van:
  - de governance van pensioenfondsen;
  - procesverbetering;
  - HR;
  - aansturing van uitbestedingsrelaties;
 • relevante werkervaring (minimaal 7 jaar) op senior management niveau;
 • minimaal 7 jaar leidinggevende ervaring;
 • ervaring met het managen van uitbestedingsrelaties;
 • ervaring met complex stakeholdermanagement.

Verder beschikt de adjunct-directeur tenminste over de volgende vijf competenties:

 • coachend leidinggeven;
 • scherp analytisch, kritisch vermogen, hetgeen onder andere blijkt uit het trekken van logische conclusies, het voorzien van directe en indirecte consequenties en een nieuwsgierige, onderzoekende houding;
 • multidisciplinair denken en oordeelsvorming: dwarsverbanden en de samenhang zien en communiceren tussen de verschillende domeinen/deskundigheidsgebieden. Kan mogelijke handelswijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar afwegen en logische conclusies trekken en tot realistische beoordelingen komen;
 • omgevingssensitiviteit, empathie, hetgeen onder andere blijkt uit het feit dat gezegd wordt wat gezegd moet worden zonder dat relaties ernstig beschadigd raken. Conflicten worden niet uit de weg gegaan, wel altijd constructief afgerond;
 • strategisch kunnen denken en handelen.

Bedrijfsprofiel
Apf Stap is opgericht door Aegon en TKP en heeft in 2016 haar vergunning van DNB gekregen. Inmiddels heeft een aantal pensioenfondsen voor Stap als apf gekozen en naar verwachting komt het belegd vermogen in 2018 al uit op ca. € 5 miljard. Innovatie, heldere communicatie en oprechte aandacht voor klanten en deelnemers liggen ten grondslag aan het succes.

Bedrijfscultuur
No nonsense, professionaliteit, schouders er onder, successen met elkaar delen en klantbewustzijn zijn sleutelwoorden die de cultuur van Stap typeren. Die houding vind je terug binnen het bestuursbureau en binnen het onafhankelijk bestuur van Stap. Er wordt (kei)hard gewerkt en dat werpt z'n vruchten af. De samenwerking binnen het bestuursbureau en bestuur en tussen deze beide organen is uitstekend.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn goed en passend bij de zwaarte van deze functie.

Locatie: Groningen

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Deze organisatie werkt voor het vervullen van deze vacature nauw samen met Groen van Solinge & Partners.

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Adjunct directeur Bestuursbureau APF Stap in Groningen inclusief CV via deze directe sollicitatielink.

Vacature geplaatst op

02 oktober 2018
Direct Solliciteren

Meer informatie:

contactpersoon
LinkedinTwitter
 
Contact:
Aad Groen
m. 06-17448786
E-mail

Wil je deze vacature delen met je netwerk?

delen via Facebook delen via LinkedIn delen via Twitter Tell a friend Print vacature